วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

เชิญแวะทักทายกันได้ครับcode

code

code

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผู้จัดทำ

นายเจริญฤทธิ์ ทองเฟื่อง
หมู่ 2 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนนำคำ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ตำแหน่ง ช่างปูน 3

ประวัติการศึกษา
ป.4 : โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
     ป.6 : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรี
  ม.3 : โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
  ปวช. : วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนม
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายคำชะอี
เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการทำงาน
บรรจุครั้งแรก : ปี พ.ศ.2534 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่ง : นักการภารโรง ปี พ.ศ.2534-2537


อีเมล์ : jareanrit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://school.obec.go.th/bangkokhainone